Cerere de oferte în vederea prestării serviciilor de editare și tipărire în cadrul proiectului “Modelul Economiei Sociale în România”

PNUD Romania invită companiile interesate să depună ofertele în vederea prestării serviciilor de editare, design, layout și tipărire de publicații în cadrul proiectului POSDRU/69/6.1/S/33490 ” Modelul Economiei Sociale in România”. Detalii la http://www.undp.ro/operations/tender-announcements/#n3375