Cerere de oferte în vederea prestării serviciilor de creație, producție, planificare și media buying în cadrul proiectului POSDRU/69/6.1/S/33490 ” Modelul Economiei Sociale in Romania”

PNUD Romania invită companiile interesate să depună ofertele în vederea prestării serviciilor de creație, producție, planificare și media buying în cadrul proiectului POSDRU/69/6.1/S/33490 ” Modelul Economiei Sociale in Romania” conform Caietului de sarcini. Propunerile trebuie trimise prin poșta la Casa ONU, Blvd. Primăverii 48A, sector 1, București, Romania – În atenția dept Achizitii. Termenul limită pentru depunerea propunerilor: 7 august 2012, ora 15:30. Orice întrebare referitoare la procedură va fi adresată numai la adresa de email: procurement.ro@undp.org

Detalii pe http://www.undp.ro/operations/tender-announcements/#n3355