FINANȚARE: Au mai rămas șapte zile până la încheierea perioadei de înscrieri în competiția de idei de afaceri sociale

Competiţia de idei de afaceri sociale este organizată de Fundaţia Centrul pentru Analiza şi Dezvoltare Instituţională (CADI Eleutheria), în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP România), Guvernul României – Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI) şi Alianţa Civică a Romilor din România (ACRR) şi se concentrează în special pe identificarea şi premierea a două idei de afaceri care să permită ulterior: (a) comercializarea de produse/servicii folosind resursele locale (umane, financiare, materie primă etc) pentru a întâmpina nevoile comunităţii locale în care îşi vor desfăşura activitatea economică cele două întreprinderi; (b) crearea a 10 locuri de muncă în cadrul celor două întreprinderi sociale dezvoltate în/pentru comunităţile de romi şi dezvoltarea unor activităţi generatoare de venit care să permită menţinerea celor 10 locuri de muncă pentru o perioadă de minim trei ani şi (c) dezvoltarea relaţiilor economice dintre producătorii locali şi cumpărători.

Prin urmare, persoanele fizice (femei, persoane de etnie romă, formatori şi specialişti implicaţi în economia socială) interesate să exploreze lansarea unei întreprinderi sociale sunt invitate să se înscrie şi să participe la aceasta competiţie. Competiţia se adresează persoanelor domiciliate pe teritoriul oricăreia dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.

Ideile de afaceri propuse pentru înfiinţarea unei întreprinderi sociale în/pentru comunităţile de romi pot activa în diverse sectoare economice, incluzând, fără să se limiteze la: producţie, servicii din industria alimentară, servicii din industria turismului, servicii de curăţenie, servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi, activităţi agricole, reciclarea deşeurilor, activităţi meşteşugăreşti etc. Sunt de asemenea încurajate aplicaţiile care includ idei de afaceri bazate pe francize sociale sau cele care fac parte dintr-un grup asociativ de întreprinderi sociale.

Principalele etape ale competiţiei sunt:

Etapa I: verificarea ofertelor. În urma acestei etape se va face o ierarhizare a propunerilor în ordinea descrescătoare a punctajelor. Ideile de afaceri care se vor situa în urma jurizării tehnice pe primele 5 poziţii, vor trece în a doua etapă a competiţiei.

Etapa II: interviu fata în faţă sau telefonic cu reprezentanţii comisiei de evaluare. Interviul are ca scop validarea jurizării tehnice. Interviurile vor fi realizate în baza unui ghid de interviu care va evalua planul de afaceri propus, în termen de max. 5 de zile de la data anunţului selectării în etapa a II-a.

Competiţia va avea doi câştigători finali. Fiecare premiu este în valoare de 73.950 RON. Vor fi declaraţi câştigători participanţii care au întrunit cel mai mare punctaj combinat din punct de vedere tehnic şi în urma interviului. Proiectele înscrise în competiţie vor fi evaluate de un juriu multidisciplinar cu experienţă în diverse domenii de activitate.
Pentru mai multe informaţii, click AICI, unde puteţi găsi regulamentul competiţiei de idei de afaceri.

Aplicaţiile vor fi transmise în format electronic la adresa: roma@cadi.ro până la data 29 aprilie 2013. (http://www.economiesocialapentruromi.ro/)
Competiţia de idei de afaceri sociale este componentă de bază a proiectului POSDRU/69/6.1/S/34922 “Economia socială ca soluţie a dezvoltării comunităţilor Roma din România”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeşte în oameni”, intervenţie ce îşi propune să susţină şi să contribuie la dialogul naţional referitor la incluziunea socială a comunităţilor de romi din România.

Sursa – Ora de Timiș