Asociația CRIES anunță lansarea primei grădini sociale ASAT din România

Demersul asociației  este de a aplica principiile Economiei Sociale și ale copartajării echitabile a beneficiilor și riscurilor în agricultura naturală, într-o formulă care să susțină o micro-fermă gestionată de o asociație non-profit cu activitate socială și care contribuie direct la îmbunătățirea vieții unor persoane marginalizate social.

Cu alte cuvinte, grădina socială este înființată de un ONG cu ativitate în domeniul social, cu scopul de a contribui la activitatea de inserție socială a persoanelor cu risc (beneficiari ai organizației și membri ai comunității în care aceasta își desfășoară activitatea).
Prima Grădină Socială ASAT este dezvoltată de către Asociația Amurtel România (www.amurtel.ro), asociație care desfășoară programe de incluziune socio-economică a persoanelor marginalizate.

Grădina socială se situează în satul Poieni din județul Buzăuși este gestionată de către Asociația AMURTEL. În cadrul Grădinii Sociale ASAT se pregătește producerea unei game diversificate de legume pentru un număr de 35 de familii de consumatori din București – producția afându-se în curs de certificare ecologică.

Principiile de funcționare a Grădinii sociale ASAT AMURTEL sunt similare unui parteneriat de solidaritate ASAT (www.asatromania.ro), funcționarea acesteia bazându-se pe transparența modului de producție și de calculare a costurilor, pe asigurarea unui preț echitabil și a unor condiții de lucru decente, precum și pe dezvoltarea unei relații de solidaritate între consumatori și asociația care gestionează acest program de dezvoltare socio-economică. Consumatorii care doresc să se implice în acest program vor beneficia de 36 de coșuri de legume, livrate săptămânal în intervalul aprilie – decembrie 2013, valoarea abonamentului anual fiind de 1.600 lei.

Prin lansarea acestui program, Asociația AMURTEL va reuși să susțină accesul la legume diversificate și naturale pentru 35 de familii de bucureșteni, va asigura necesarul de legume pentru copiii de la Centrul de zi, formarea profesională a tinerilor în dificultate cu care lucrăm în cadrul asociației și totodată vom avea un impact în comunitate (prin încheierea unor contracte de muncă cu două femei din localitatea Poieni, pentru activități în agricultură organică). Am ales să desfășurăm activitatea economică în domeniul agricol deoarece organizația noastră deținea terenul și infrastructura necesare în satul Poieni, dar și pentru că suntem unul dintre principalii promotori ai conceptului de permacultură în România.”  (Didi Deshaies, reprezentant Asociația AMURTEL)
Am dezvoltat conceptul de Grădină socială ASAT pentru a contribui cu o abordare inovatoare în domeniul inserției sociale. Aceasta se bazează pe un program de inserție socio-profesională complex, facilitând dezvoltarea unor parteneriate de lungă durată între consumatori responsabili și organizații neguvernamentale care desfășoară o activitate agricolă, în sprijinul obiectivului social. Avem încredere că printr-o comunicare corectă și congruentă a acestui demers și a avanatajelor multiple pentru societate, vom reuși dezvoltarea unor grupuri solidare de consum’actori Experiența unor demersuri similare din Europa (cum e în Franța cazul Jardin de Cocagne) precum și evoluția parteneriatelor de solidaritate ASAT în sprijinul micilor producători ne îndreptățesc să fim optimiști privind potențialul de dezoltare a acestei inițiative. Lansarea primei Grădini Sociale ASAT se bazează pe o experiență de colaborare de peste 2 ani pe care o avem cu Asociația AMURTEL. (Mihaela Vețan, președinte Asociația CRIES).
Urmează Timișoara

 

Reprezentanta asociației CRIES, promotoarea Grădinilor sociale ASAT, ne-a declarat că în scurt timp va fi lansată a doua grădină socială, în orașul de pe Bega. Tot aici, în 2008, a avut loc prima asociere între consumatori responsabili și mici producători agricoli, demarând astfel programul ASAT.
Persoanele interesate să afle mai multe informații despre program și să se înscrie ca și consum’actori pentru anul 2013 o pot contacta pe doamna Didi Deshaies (didi@amurtel.ro) sau doamna Florentina Constantin (florentina.constantin@cries.ro).

Mai multe informații despre Grădinile Sociale ASAT, puteți găsi pe pagina www.asatromania.ro, iar despre Grădina AMURTEL, la legătura online http://www.amurtel.ro/poieni/.

 

 

——–
Grădina socială ASAT este un demers dezvoltat în cadrul proiectului Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale, proiect co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane, 2010-2013. Proiectul este implementat de către Asociația CRIES în parteneriat cu Platforma Europeană IRIS, Institutul Intercultural Timișoara și Integra România.
Grădina Socială ASAT reprezintă o asociere între un ONG şi un grup de consumatori pentru susţinerea unei activității nonprofit de incluziune socială a persoanelor dezavantajate, acționând totodată într-o logică a agriculturii durabile. În fapt, este vorba despre o agricultură echitabilă din punct de vedere social şi sănătoasă pentru consumatori și pentru mediul înconjurător.

Grădina Socială ASAT urmăreşte să asigure consumatorilor posibilitatea de a cumpăra la un preţ echitabil produse alimentare de calitate şi de a alege, în cunoştinţă de cauză, modul în care acestea sunt realizate. Cel puțin 25% din persoanele implicate în desfășurarea activității agricole sunt persoane în dificultate, beneficiari ai organizației sau persoane marginalizate din comunitate, acestea sunt încadrate în activitate cu forme legale și se urmărește asigurarea unui venit decent; Veniturile realizate din activitatea agricolă (în produse și bani) vor fi folosite pentru investiții și susținerea activității sociale a organizației inițiatoare a grădinii sociale ASAT.

 

 

Pentru informaţii suplimentare
Sergiu Florean, responsabil marketing şi comunicare
Asociaţia CRIES – Centrul de resurse pentru iniţiative etice şi solidare
Timişoara, Str. Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 11, 300016
tel. : 0356.422.403, 0356.422.405, 0356.422.406, 0771.233.729, Fax: 0356.422.405
e-mail: office@cries.ro, pagină web: www.cries.ro