Apel la contributii – Conferinta Economia sociala si calitatea vietii in Romania

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii si Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala a Universitatii din Bucuresti organizeaza Conferinta Economia sociala si calitatea vietii in Romania  in data de  28 iunie 2013, in Casa Academiei Romane, din Bucuresti (Calea 13 Septembrie, 13). Conferinta este organizata in cadrul proiectului  Prometeus – Promovarea economiei sociale in Romania prin cercetare, educatie si formare profesionala la standarde europene.

In ultimii ani, odata cu cresterea interesului autoritatilor publice pentru promovarea si sustinerea initiativelor in domeniul dezvoltarii intreprinderilor sociale, a crescut interesul pentru cercetare in acest domeniu, s-au intensificat  dezbaterile cu privire la specificul acestui sector economic, utilitatea lui sociala, caracteristicile si profilul actorilor organizationali care il compun. Conferinta isi propune sa deschida un spatiu de investigare a situatiei economiei sociale in Romania, a provocarilor si oportunitatile pentru dezvoltarea intreprinderilor sociale in tara noastra, dar si a legaturii dintre economia sociala si domeniul calitatii vietii. Ea reuneste contributii teoretice si empirice privind economia sociala si calitatea vietii in Romania, dar si in perspectiva comparata. Teoreticienii si practicienii din domeniile mai sus mentionate sunt asteptati sa prezinte lucrari si sa participe la dezbateri.

In cadrul conferintei Economia sociala si calitatea vietii in Romania vor fi prezentate si rezultatele celui mai amplu studiu sociologic derulat in tara noastra privind entitatile de economie sociala. Vor fi prezentate rezultatele referitoare la dimensiunea economica si cea sociala a activitatii entitatilor de economie sociala, implicarea acestora in activitatile de dezvoltare comunitara, aspecte privind angajabilitatea si membershipul, guvernarea democratica etc.

Sesiuni tematice

Conferinta va fi organizata pe sesiuni tematice, cu desfasurare in paralel. Se pot trimite si lucrari in afara sesiunilor anuntate. In cazul acceptarii, acestea vor fi prezentate intr-o sesiune deschisa.

1. Economia sociala si dezvoltarea locala. Moderatori: Conf. Dr. Mihaela Lambru (Universitatea din Bucuresti), lmb_ro@yahoo.com, CS III  Dr. Claudia Petrescu (Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii), claucaraiman@yahoo.com

2. Calitatea vietii si inegalitatile sociale. Moderatori: Prof. Dr. Ioan Marginean (Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii), imargin@iccv.ro, CS. III Dr. Ana Maria Preoteasa (Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii) preoteasaanita@yahoo.com

Inscrierea lucrarilor

Cei care doresc sa se inscrie cu prezentari sunt rugati sa completeze formularul atasat si sa il trimita moderatorului/moderatorilor sesiunii respective pana pe data de 10 iunie 2013.

Moderatorii fiecarei sesiuni urmeaza a decide asupra lucrarilor acceptate pentru prezentare orala si asupra celor ce pot fi prezentate ca poster, programul final al conferintei urmand a fi anuntat in 17 iunie 2013.

Cazare gratuita in limita locurilor disponibile. Intrucat numarul de locuri disponibile este limitat, persoanele care doresc un loc de cazare sunt rugate sa comunice acest lucru atunci cand trimit  abstractul lurarii.

Informatii referitoare la eveniment sunt disponibile pe pagina electronic a Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii (www.iccv.ro).

Contact: gabriel_stanila@ymail.com; smarandarotaru@gmail.com

Descrierea sesiunilor tematice

1.            Economia sociala si dezvoltarea locala

Moderatori: Conf. Dr. Mihaela Lambru (Universitatea din Bucuresti), CS III Dr. Claudia Petrescu (Institutul de Cercetare a Calitatii  Vietii)

Economia sociala a reintrat in ultimii ani in dezbaterea publica internationala si nationala in special in contextul implementarii proiectelor co-finantate prin FSE in spatiul comunitar. Principalele argumente ale atentiei crescute fata de domeniul economiei sociale sunt: capacitatea acesteia de a crea altfel de locuri de munca bazate pe promovarea asocierii voluntare, atentia sporita a acestor entitati pentru dezvoltarea comunitara si, nu in ultimul rand, insertia grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Aceasta sectiune isi propune sa gazduiasca lucrari stiintifice orientate asupra analizei situatiei economiei sociale in contextul crizei economice actuale, analiza entitatilor de economie sociala, studii privind antreprenoriatul social, analiza impactului entitatilor de economie sociala asupra calitatii vietii etc. Pot fi prezentate de asemenea studii privind bune practice in construirea intreprinderilor de economie sociala in Romania sau in alte tari europene sau analize si cercetari vizand evaluarea politicilor de incluziune sociala a grupurilor de persoane dezavantajate prin intermediul economiei sociale. Prezentarile pot aborda si tematici cum ar fi: tipologia intreprinderilor sociale; caracteristicile acestora; modalitati de armonizare a obiectivelor sociale cu cele economice; probleme legate de identitatea organizationala, resurse, dinamica si structura organizationala; managementul organizational; relatia dintre entitatilor de economie sociala si stat, comunitate; impactul intreprinderilor sociale asupra dezvoltarii locale; participarea membrilor la luarea deciziilor etc.

2.            Calitatea vietii si inegalitatile sociale

Moderatori: Prof. Dr. Ioan Marginean (Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii), CS. III Dr. Ana Maria Preoteasa (Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii)

O calitate inalta a vietii populatiei ar trebui sa constituie scopul eforturilor de dezvoltare sociala si ar trebui sa dea masura progresului social. Aceasta este o idee fundamentala a paradigmei calitatii vietii, impartasita de multa vreme de catre cercetatorii domeniului. Conceptul de calitatea vietii este unul complex care ia in considerare toate aspecte vietii: oportunitatile structurale (resurse si conditii) oferite oamenilor in societate dar si conditiile individuale de trai. Structura conceptului presupune atat o abordare obiectiva dar si una subiectiva. Inegalitatea sociala se refera la pozitionarea diferita a indivizilor in ceea ce priveste accesul la numite bunuri sociale, se exemplu piata muncii sau alte surse de venituri, sistemul medical sau educational. Studii recente s-au concentrat asupra relatiei dintre inegalitatile sociale, deprivarea si bunastarea subiectiva. In cadrul acestei sectiuni se solicita lucrari din domeniul calitatii vietii, incluzand aici domeniile specifice conceptului, aspecte metodologice in relatie cu conceptul de inegalitate sociala sau calitatea vietii. Prezentarile care vor fi incluse in aceasta sectiune vor trebui sa contina rezultate de cercetare, analize de date si incurajam in mod special comparatiile internationale si cele longitudinale.

Agenda preliminara

Format abstract

Eveniment organizat in cadrul proiectului ”Prometeus – promovarea economiei sociale in Romania prin cercetare, educatie si formare profesionala la standarde europene” (ID 57676), implementat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile in parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii, Universitatea Bucuresti – Facultatea de Sociologie, European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises si Centrul National de Pregatire in Statistica si cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in Oameni!

Sursa: ȘtiriONG.ro