REVISTA DE ECONOMIE SOCIALA NR. 3 / 2012

A fost publicat al patrulea număr al Revistei de Economie Socială (Nr. 3/2012) în 500 de exemplare.

CUPRINS
ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE TEORETICE
Fundamente sociale ale antreprenoriatului – Angelica-Nicoleta Neculăesei, Adriana Prodan, Irina Teodora Manolescu
Implicaţii ale parteneriatului dintre şcoală şi comunitate în formarea responsabilităţii la elevi – Carmen Palaghia, Vasile Miftode
Economia socială şi statul. Un nou tip de contract social – Cristinel Bleandă

ECONOMIA SOCIALĂ. PERSPECTIVE EMPIRICE
Economia şi protecţia socialã în relaţie cu sărăcia.Date şi opinii – Daniela Vîrjan
Acţiunile voluntare. Câteva observaţii privind reprezentările sociale şi opiniile studenţilor despre voluntariat – Adrian Netedu, Andreea Blaj

ECONOMIA SOCIALĂ. EXPERIENŢE ŞI INTERVIURI
Interviu cu domnul Gheorghe Chioaru, Preşedintele Casei de ajutor reciproc a pensionarilor „Omenia” – Mihaela Pitea
Interviu cu Doamna Laila Onu, Director Executiv al Fundaţiei „Pentru Voi” – George Pascaru

ECONOMIA SOCIALĂ. ORGANIZAŢII ŞI PRACTICI
Studiu de caz privind atitudinea angajatorilor din Baia Mare cu privire la angajarea persoanelor cu dizabilităţi – Florian Sălăjeanu
Microferma Asociaţiei Speranţa – Ioana Popescu
Forum european: „Servicii sociale de calitate în fiecare comunitate – provocări şi oportunităţi” – Simona Maria Stănescu

RECENZIE
Drama noastră demografică. Populaţia României la recensământul din octombrie 2011, Vasile Gheţău – Aura Alexandrescu

RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI

Puteti descarca continutul aici: RES nr 3_2012