Modele de întreprinderi sociale pentru grupurile dezavantajate

Cele patru modele îşi propun să exemplifice cum funcţionează economia socială şi care este activitatea celor care lucrează în domeniu. Principalul obiectiv al modelelor este de a prezenta o serie de iniţiative reuşite pentru a oferi un instrument util tuturor antreprenorilor, în special celor care lucrează cu beneficiari din următoarele patru grupuri dezavantajate: persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, tineri peste 18 ani care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului și persoane care beneficiază de venit minin garantat (VMG).

Iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri de succes este o provocare în sine şi, cu atât mai mult, atunci când este vorba de înfiinţarea unei întreprinderi sociale într-o comunitate săracă.

Modelele oferă tuturor celor interesaţi informaţii utile despre economia socială, modul în care aceasta funcţionează în practică şi instituţii din România care pot informa sau sprijini. Sunt promovate experienţe reuşite de întreprinderi sociale create de persoane dezavantajate sau pentru persoane dezavantajate.

Informaţiile sunt utile tuturor persoanelor implicate în domeniul economiei sociale sau interesate de acesta: oameni în căutarea unui (nou) loc de muncă, antreprenori, oameni de afaceri, consultanţi independenţi, specialişti în domeniul incluziunii sociale, mediul academic şi universitar, cetăţeni, persoane care trăiesc sau lucrează în comunităţi confruntate cu riscul sărăciei şi care vor să producă o schimbare.

a) Descarcă Modele de întreprinderi sociale pentru persoane de etnie romă

b) Descarcă Modele de întreprinderi sociale pentru beneficiari de venit minim garantat

c) Descarcă Modele întreprinderi sociale pentru tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a copilului

d) Descarcă Modele de întreprinderi sociale pentru persoane cu dizabilități