Forme de organizare ale economiei sociale în România

Respecta in totalitate principiile ES
– Organizațiile neguvernamentale (asociațiile și fundațiile)
– Societățile cooperative de gradul I
– Cooperativele de credit
– Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
– Casele de ajutor reciproc ale salariaților

Respecta parțial principiile ES
– Obștea și composesoratul
– Unitățile Protejate Autorizate (UPA)
– Societăți cu obiectiv social (respononsabilitatea socială corporativă)
– Forme in dezbatere (întreprinderile sociale, antreprenoriatul social)

Cadrul legislativ de stimulare a ES în România

• Facilități fiscale directe acordate diverselor forme de economie socială (Codul Fiscal)

• Facilități indirecte sau măsuri de stimulare prevăzute de legislațiile sectoriale grupurilor vulnerabile (ex. handicap)

• Masuri de stimulare privind accesarea resurselor publice destinate formelor de economie socială

• Facilități prevăzute de Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Facilități fiscale directe – Codul Fiscal
• Categorii de venituri neimpozabile considerate ca si venituri nonprofit (ONG si CAR)
• Scutirea de impozitul pe venitul din activități economice directe / ocazionale (ONG)
• Facilități privind plata unor impozite și taxe locale
• Neimpozitarea veniturilor repartizate membrilor în funcţie de fondul social deţinut (CAR)
• Sprijinul financiar acordat membrilor nu este impozabil (ONG si CAR)
• Scutirea de impozit pe profitul reinvestit (SCoop)
• Deducerea sponsorizărilor din profitul datorat (SCoop)

Stimularea angajării persoanelor vulnerabile

Subvenţionarea angajatorilor de inserţie care încadrează tineri în baza contractelor de solidaritate (Legea 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale)

– rambursarea a maxim 75% din câştigul salarial mediu net pe economie

– rambursarea în cuantum de 50% din indemnizaţia de şomaj pe care tânărul beneficiar ar fi primit-o dacă ar fi fost disponibilizat

Achiziționarea de produse sau servicii de la Unităţi Protejate Autorizate de către entitățile care au obligația de a angaja persoane cu handicap (Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap)

Subvenţionarea angajatorilor care încadrează elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor (Legea 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor)